ekehjelmstorget siduvudbild

Styrelsen för Ekehjelmstorget

Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi och ska se till att de beslut som medlemmarna fattar verkställs. Styrelsen delas upp i ordinarie ledamöter och suppleanter. Styrelsens medlemmar väljs av medlemmarna vid den årliga ordinarie stämman, som där också utser revisorer och valberedning.

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst 3 och högst 7 ordinarie ledamöter samt högst 3 suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs för högst 2 år av föreningsstämman.

Revisorer granskar föreningens räkenskaper och väljs på ett år i taget

Bostadsrättsföreningen Ekehjelmstorget sammanträder ungefär en gång i månaden. Däremellan sker mycket mailkontakter och annat arbete. Bilden ovan från mötet den 21 augusti 2018. 

Styrelsen efter årsstämman 2020

Valberedningen föreslog att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter. Vid årsstämman den 16 juni 2020 antogs denna styrelse (antal år kvar på förordnandet inom parantes): 

Lars Richt (1)
Peter Löfgren-Russo (1)
Jan Wester (1)
Annika Odmark (2)
Camilla Ekstedt (2)
Jan Celarek (2)
Lotta Edman (2)
Hanna Börjesson (suppleant) (1)
Marit Wixell (suppleant) (1)

Styrelsens arbete

Valberedning väljs på ett år och har till uppgift att lämna förslag på personer (nya och gamla) som kan väljas inför nästa årsstämma. Vilka som ingår i valberedningen år 2020 framgår i rutan längre ned på denna sida.


Styrelsen väljs av den årliga föreningsstämman. Styrelsemöten hålls ungefär en gång per månad. Föreningsstämma är allra senast före halvårskiftet. 

Förslag och motioner
Förslag kan lämnas till styrelsen närsomhelst under året av såväl medlemmar i föreningen som av hyresgäster. Använd gärna kontaktformuläret här på webbsidan.

Motioner som önskas behandlas på den årliga föreningsstämman skall skickas till styrelsen senast den 1 februari.

Översta raden från vänster: Jan Celarek, Lotta Edman, Marit Wixell, Annika Oldmark, Hanna Mulugeta Börjesson, Lars Richt. Nedersta raden från vänster: Camilla Ekstedt, Peter Russo. Ej med på bilden: Jan Wester.


Ansvarsområden

Styrelsen fördelar arbetet i styrelsen i olika ansvarsområden utifrån kompetens och intresse.  Se under respektive person nedan.  Dessa kan komma att ändras.

Hanna Börjesson
Ekehjelmstorget 2
Hyresgästfrågor

Jan Celarek
Ekehjelmstorget 6
Fastighetsfrågor

Marit Wixell
Ekehjelmstorget 4
 

Lars Richt  
Ekehjelmstorget 2
Ordförande 

Camilla Ekstedt,
Ekehjelmstorget 8
Information (webb, m.m.)

Lotta Edman,
Ekehjelmstorget 6
Sekreterare

Peter Löfgren-Russo 
Ekehjelmstorget 8
Ekonomi och IT

Jan Wester
Ekehjelmstorget 6
Fastighet, nycklar och säkerhet

Annika Odmark
Ekehjelmstorget 4
Gårdsfrågor och övernattningsrum

Revisorsuppleant
Ola Deurell
Auktoriserad revisor

Parameter Revision AB


Revisor
Marie Nordlander
Auktoriserad revisor
Parameter Revision AB


 

Valberedning
Anette Elmblad,
Gun Westerman och
Petrus Bohm