ekehjelmstorget siduvudbild

Brf Ekehjelmstorgets ekonomi är god

Årsredovisningen för år 2018

Bäst information om föreningens ekonomi utläses i senaste årsredovisningen
Se nedan i Årsredovisningen för år 2018. Trots detta tar vi upp valda delar av ekonomin nedan. 

Brf Ekehjelmstorget har en stabil ekonomi 
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende samt lokaler åt medlemmarna för nyttjande utan tidsbegränsning. Styrelsen följer upp ekonomin månadsvis.

Lite siffror om föreningen: 
Medlemslägenheter: 98 st
Överlåtelser under året: 2 st
Beviljade andrahandsuthyrningar: 1 st
Antal medlemmar vid räkenskapsårets början: 146
Tillkommande medlemmar: 4
Avgående medlemmar: 7
Antal medlemmar vid räkenskapsårets slut: 143

Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2017 och sträcker sig fram till 2046. Underhållsplanen uppdaterades 2017.

SBC (Sveriges Bostadsrättscentrum) är föreningens ekonomiska förvaltare. 

Taxeringsvärde för byggnad och mark är 199 milj kr (2017

Händelser under de senaste åren (från ÅR 2017)
Den 21 september 2017 löste föreningen del av lån, i samband med omskrivning, på 7 000 000 kr. Föreningens lån uppgår till 51 miljoner kronor. 

Inga avgiftshöjningar för bostadsrätterna har genomförts under 2018 och ingen förändring är planerad.

Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna har överenskommit om  hyreshöjning för 2019 vilket vi följer för våra hyreslägenheter.


Väsentliga händelser 2017-2018

  • Vi har bytt samtliga allmänna nycklar med striktare tillgänglighet: Portnyckeln, som endast går till grinden och den egna porten, samt hushållsnyckeln som går till tvättstuga, soprum och tillhörande utrymmen. Övriga utrymmen nås endast med passerbricka.
  • Samtliga sopsatelliter på gården har bytts till nya fräscha sådana.
  • Gästlägenheten är nu färdigställd, det var en ombyggnad av föreningens gamla kontor. Nödvändig ombyggnad för att få lokalen godkänd för boende har gjorts under hösten.
  • Föreningens Gårdsgrupp har sedan april 2017 tagit över ansvar och skötsel av båda gårdarna under vår, sommar och höst. Det arbetet har tidigare gjorts av det företag som har fastighetsskötseln.