ekehjelmstorget siduvudbild

2:handsuthyrning

Policy för 2:a handsuthyrning* i BRF Ekehjelmstorget


För all 2:a handsuthyrning* krävs en skriftlig ansökan samt styrelsens medgivande. Saknas ansökan och medgivande kan lägenhetsinnehavaren bli uppsagd.
Medgivande till 2:a handsuthyrning ges för max 6 månader i taget. Vid önskemål om förlängning ska en ny ansökan lämnas in. Som godtagbara skäl till att hyra ut lägenhet räknas.[1]

  • Studier på annan ort
  • Tillfälligt arbete på annan ort
  • Längre utlandsvistelse
  • Provboende
  • Vård på sjukhus och liknande

För de som är medlemmar i BRF Ekehjelmstorget gäller att styrelsen bedömer om även andra skäl kan anses godtagbara. Den som nekas tillstånd kan vända sig till hyresnämnden.  Besittningsskydd ska beaktas av lägenhetsinnehavaren och av styrelsen.

Lägenhetsinnehavaren ansvarar under hela uthyrningsperioden för sin lägenhet och därmed för vad som sker där medan den är uthyrd. Medlemsförmåner eller annat som tillkommer boende i BRF Ekehjelmstorget ges inte automatiskt till andrahandshyresgäster.

Nivån för 2:a handsuthyra för hyreslägenhet styrs av bruksvärdesprincipen.[2]
Nivån för 2:a handsuthyra för bostadsrätt bestäms i avtal mellan BR-innehavaren och hyresgästen. Detta avtal svarar de för enskilt.[3] Föreningen står fri från tvister om ingångna avtal. Dessa prövas i Hyresnämnden.
Föreningen står fri från tvister om ingångna avtal. Dessa prövas i Hyresnämnden.

Ansökan om 2:a handsuthyrning ska lämnas till styrelsen i 6-8 veckor före uthyrningen önskas påbörjas.
Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

  • lägenhetsnummer, lägenhetsinnehavare samt kontaktuppgifter under uthyrningsperiod
  • uthyrningsperiod
  • skäl till att uthyrning
  • hyresgäst (namn, persnr., kontaktuppgifter (inkl. mob.nr)
  • lägenhetsinnehavarens namnteckning


  * Med uthyrning i text ovan menas all upplåtelse i andra hand mot eller utan betalning.

[1] hyresgastforeningen.se/Fraga_Oss/Sidor/Far-jag-hyra-ut-i-andra-hand
[2] hyresnamnden.se/Amnesomraden/Skalig-hyra
[3] hyresnamnden.se/Hyra-i-andra-hand/Bostadsratt