ekehjelmstorget siduvudbild

2013 års stämma

Hej grannar

 

Årsstämman den 7 maj var inte fullsatt, tyvärr, endast 45 borätter var representerade. Lars Richt öppnade med att berätta lite om allt som blivit gjort i fastigheten under 2011. Han konstaterade att trots att vi alla, både styrelse och medlemmar, är "nybörjare" på att sköta om ett sådant här stort hus så har vi med hjälp av gott samarbete kommit långt i planeringen och vi känner tillförsikt inför framtiden.

 

Styrelsen fick en ny medlem i Victoria Johansson (12:an) som samtidigt får agera länk till trädgårdsgruppen.

 

Läs mer i vårt senaste informationsbrev

Extrastämma 2011

Extra stämma 2011-11-22

Extrastämman igår blev välbesökt. 55 av 91 bostadsrätter var representerade, uppskattningsvis 80-90 personer kom och lyssnade och tyckte till.

Efteråt var Anders & Roffes Pub i nya lokalen en uppskattad avslutning. Vi hoppas på en upprepning!?

Vi fick en snabb genomgång av årets händelser av vår ordförande innan själva stämman startade.

På stämman behandlades sedan frågor om

  • vår ekonomi
  • våra planer på att sälja en råvind
  • arbetet med gårdarnas utformning
  • staket
  • bredbandsnät (länk till bildspel, klicka eller blanksteg för att ta fram text o byta bild)
  • namnbyte
  • stadgeändring avseende våtrum och källarförråd.

Stämman godkände styrelsens förslag i alla frågor.

Kallelsen med dagordning och bilagor kan du ladda ner här

Föreningen har haft sin första årsstämma som bostadsrättsförening.

Mötet var välbesökt men långt ifrån fullsatt, 44 av 91 bostadsrätter var närvarande.

Här bredvid finner du styrelsens årsredovisning, mötesprotokoll och bilagor.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta någon i styrelsen.