ekehjelmstorget siduvudbild

2020 års stämma har ägt rum tisdagen den 16 juni kl 18.00 på vår gård

Stämma 2020: Föreningens ordförande Lars Richt hälsade alla välkomna och höll en kort summering om året som gått och var vi står inför nästa år innan själva stämman startade. Lars Richt valdes även till ordförande för mötet och han gick i rask takt igenom stämmans alla punkter.  Hanna Börjesson Mulugeta valdes till sekreterare. Stämman godkände styrelsens förslag i alla frågor. Se dokumenten som finns ovan.