ekehjelmstorget siduvudbild

2020 års stämma äger rum tisdagen den 19 maj kl 19.00 på Timmermansgården

Föreningens ordförande Lars Richt hälsade alla välkomna och höll en kort summering om året som gått och var vi står inför nästa år innan själva stämman startade. 
Mikael Santoft valdes till ordförande och han gick i rask takt igenom stämmans alla punkter.  Stämman godkände styrelsens förslag i alla frågor. Se dokumenten som finns ovan.