ekehjelmstorget siduvudbild

Husen

Fastigheten består av två hus, det ena omfattar Ekehelmstorget 2-8 och det andra Ekehjelmstorget 12. Fastigheten rymmer sammanlagt 109 lägenheter, med följande fördelning

Antal rum                     Antal lägenheter

  1. r.o.k.                       3 st
  2. r.o.k.                       49 st
  3. r.o.k.                       17 st
  4. r.o.k.                       29 st
  5. r.o.k.                       11 st

I fastigheten finns även några externa hyresgäster, bland annat Hemköps-butiken Fatburen och förskolan Björngården (drivs av Pysslingen Förskolor och Skolor AB).

Lägenhetens numrering

Din lägenhet har två olika lägenhetsnummer.

Inom föreningen använder vi ett 3-siffrigt nummer från 114 till 222. Numret skall stå i ditt köpekontrakt och på din ytterdörr, bl.a. Det är också detta nummer som står på din tvättstugenyckel. 

Skatteverket och lantmäteriet har dessutom bestämt att varje lägenhet skall kompletteras med ett fyrsiffrigt lägenhetsnummer. De två första siffrorna anger vilket våningsplan bostaden ligger på. Entréplanet sätts till 10. Även om ett våningsplan skulle ligga en halvtrappa upp från entrén, räknas det som entréplan. Våningsplan ovanför entréplanet numreras 11, 12 etc. och nedanför 09, 08 etc. De två sista siffrorna anger bostadens placering inom våningsplanet. När man kommer upp till ett våningsplan, till exempel 11, börjar numreringen med 1101 vid den bostad som ligger till vänster om trappan och fortsätter medsols.
Vill du veta mer om numreringen, se Lantmäteriets webbsida om lägenhetsnummerförordningen


Varför detta extra nummer? Numret skall användas tillsammans med adressen istället för t.ex antal trappor.


Exempel: Ekehjelmstorget 4, 2 tr blir istället Ekehjelmstorget 4, 1201 där 12 betyder 2 trappor och 01 första dörren till vänster när man kommer uppför trappan.
 


Portarnas tider

Grind 2
olåst 7.00-19.00
Kod 19.00-22.00
Låsbricka 19.00-7.00
 
Grind 12
Låst alltid
Kod 7.00-22.00
Låsbricka alltid
 
Port 2-12
kod 7.00-22.00
Låsbricka alltid
 
Port Fatbursgatan 4
Låsbricka alltid
Port Swedenborgsgatan 17 Låsbricka alltid