ekehjelmstorget siduvudbild

Sopor och återvinning på Ekehjelmstorget

Sopsatelliter där du kastar hushållssoporna

Föreningen är med i en samfällighet som driver sopsuganläggningen. Via sopsatelliterna transporteras vår förenings hushållssopor till en sopsugsanläggning som finns på Magnus Ladulåsgatan, mitt emot LIDL.

Det är viktigt att glas och metall sorteras ut och inte kastas i sopsugen, det sliter på rören och gör att underhållet och därmed kostnaderna ökar. Pizzakartonger bör inte kastas i dessa, för även om de är ihopvikta när de kastas, är de en vanlig orsak till stopp, eftersom de har en tendens att veckla upp sig i röret.

Sortering av matavfall i s.k. gröna påsen kan bli aktuellt efter att Högdalens förbränningsstation har byggts ut runt 2021.

Föreningen har tre rum för återvinning


Rum 1: Plast, glas och metall. 

Rum 2: Grovsopor, elavfall och batterier. 

Det man slänger i grovsoprummet måste få plats i kärlen. Större saker, som garderober, fåtöljer, sängar, byggnadsmaterial, kylskåp och dylikt måste forslas bort av den boende själv. Det finns flera företag hjälper till med bortforsling och här följer några exempel: 
pixall.se
orkarinte.se

Rum 3: Tidningar och kartonger
Det blir med jämna mellanrum mycket kartonger i återvinningsrummen, så mycket att kärlen emellanåt svämmar över. Det är bra om ni försöker platta till kartongerna - luften i tomma kartonger tar onödig plats. 

Ekehjelmstorgets anvisningar för sopor och återvinning finns här:

Så här ska det inte se ut i återvinnings-rummen!!
De ska sorteras och inte vara hushållssopor!