ekehjelmstorget siduvudbild

Portar, Lägenhetsdörrar & Grindar

elektroniska nycklar elektroniska nycklar

Olika låstider i de olika portarna och grindarna i föreningen 
 

Grinden till gården Ekehjelmstoret 2 - 8 är olåst dagtid kl. 7:00 - 19:00. Kl. 19:00 - 22:00 är grinden låst och då kan du öppna den med sifferkod eller elektronisk nyckel. Kl. 22:00 - 7:00 fungerar bara den elektroniska nyckeln alternativt portnyckel. 

Grinden till gården på Ekehjelmstorget 12 är alltid låst. Sifferkoden fungerar dagtid mellan 7:00 - 22:00.  Den elektroniska nyckeln fungerar alltid.

I portarna 2, 4, 6, 8 och 12 fungerar sifferkoden mellan 7:00 - 22:00 och den elektroniska nyckeln fungerar dygnet runt.

Porten på Fatbursgatan 4 har ingen sifferdosa utan fungerar bara med den elektroniska nyckeln. Detta gäller även porten på Swedenborgsgatan 17.

Från och till har blipp och kod inte fungerat på grinden. Då är det portnyckeln som gäller för grinden. 

Nya nycklar och förlorade nycklar

Elektroniska nycklar och portnycklar hanteras av föreningen. Nycklarna till din egen dörr är den boendes ansvar och hantering. Elektroniska nycklar (blippar) nollställs vid flytt av föreningen och måste aktiveras på nytt genom att kvitteras ut. Kontakta Jan Celarek på e-postadress jancel@ekehjelmstorget.se

För att få nya port- och tvättstugenycklar vänder du dig till Janne Wester som har e-postadress:  janne@ekehjelmstorget.se. Han informerar då vår låssmed Låsmakarna på Högbergsgatan 85 om vilken nyckel som ska tillverkas. Därefter hämtar man den själv. Priset är 310 kr. OBS ! Skriv gärna upp den 8-siffriga B-koden på dina nycklar (eller fotografera den) så blir det enklare att spärra en förlorad nyckel direkt.

Förlorad elektronisk nyckel , "blipp", anmäls till Jan Celarek för att spärra den gamla och få en ny. Han har e-postadress jancel@ekehjelmstorget.se. OBS ! Skriv gärna upp koden på dina blippar (eller fotografera dem) så blir de enklare att spärra direkt . 

Upphittade nycklar

Lägg upphittade nycklar i Brf:ens brevlåda som finns i uppgång 4. I bästa fall kan styrelsen identifiera vem de tillhör.