ekehjelmstorget siduvudbild

Portar, Lägenhetsdörrar & Grindar

elektroniska nycklar elektroniska nycklar

Olika låstider i de olika portarna och grindarna i föreningen 
 

Grinden till gården Ekehjelmstoret 2 - 8 är olåst dagtid kl. 7:00 - 19:00. Kl. 19:00 - 22:00 är grinden låst och då kan du öppna den med sifferkod eller elektronisk nyckel. Kl. 22:00 - 7:00 fungerar bara den elektroniska nyckeln alternativt portnyckel. 

Grinden till gården på Ekehjelmstorget 12 är alltid låst. Sifferkoden fungerar dagtid mellan 7:00 - 22:00.  Den elektroniska nyckeln fungerar alltid.

I portarna 2, 4, 6, 8 och 12 fungerar sifferkoden mellan 7:00 - 22:00 och den elektroniska nyckeln fungerar dygnet runt.

Porten på Fatbursgatan 4 har ingen sifferdosa utan fungerar bara med den elektroniska nyckeln. Detta gäller även porten på Swedenborgsgatan 17.

Nya nycklar och förlorade nycklar

Elektroniska nycklar och portnycklar hanteras av föreningen. För att få nya nycklar vänder du dig till Jan Celarek som har e-postadress: jancel@ekehjelmstorget.se. Förlorad elektronisk nyckel anmäls till Janne så att han kan spärra nyckeln. OBS ! Skriv gärna upp den 8-siffriga B-koden på dina nycklar (eller fotografera den) så blir det enklare att spärra en förlorad nyckel direkt. OBS!

Nycklar till respektive lägenhet är innehavarens ansvar. För att göra nya nycklar vänder du dig till en låssmed.

Upphittade nycklar

Lägg upphittade nycklar i Brf:ens brevlåda som finns i uppgång 4. I bästa fall kan styrelsen identifiera vem de tillhör.