ekehjelmstorget siduvudbild

Gårdsskötseln utförs av Trädgårdsgruppen

Trädgårdsgruppen - ett utskott till styrelsen

Sedan i november 2017 har Trädgårdsgruppen fått ta över ansvaret för Ekehjelmstorgets trädgård och utemiljö.  Det är Trädgårdsgruppen som har pyntat våra gårdar vid jul och det är de som köper in och planterar blommor, m.m. De ansvarar också för utemöbler och anordnar städdagar med hela föreningen.

I Trädgårdsgruppen ingår ca sex personer som bor i föreningen. Annika Oldmark är kontaktperson. 

Har du synpunkter på vår utemiljö eller vill vara med och ordna något? Kontakta Annika på e-post: annika@ekehjelmstorget.se
 

Vi skriver mer om gårdsskötseln här