ekehjelmstorget siduvudbild

SBA - Systematiskt Brandskydds Arbete

Vi bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete


Det innebär att vi har satt upp en brandskyddspolicy som du kan läsa om genom att klicka här.


Vi har också satt upp ett antal brandskyddsregler. Du kan läsa om dem här.

För de hantverkare vi använder finns också ett regelverk. Du kan läsa dem genom att klicka här.

 

Brandvarnare är obligatoriskt!

Kontrollera er brandvarnare så här; tänd en tändsticka under brandvarnaren. Den skall då tjuta av röken från stickan. Blås sedan på brandvarnaren för att få den att sluta tjuta.
 

Obs! Knappen på brandvarnaren kollar enbart batteriet, ej rökdetektion!
 

Läs mer på Brandskyddsföreningen

OM DET BRINNER

 

Rädda
Se till att sätta dig själv och andra i din närhet i säkerhet. Tänk på att rök stiger uppåt och den säkraste utrymningsvägen vid brand är att krypa nere längs golvet. Genom att stänga dörrar efter dig fördröjer du den farliga rökens spridning och kan vinna livsviktig tid.

Om du upptäcker att det finns rök i trapphuset ska du gå in i din lägenhet igen, stänga lägenhetsdörren och ringa larmnumret 112.

Varna
Varna andra så att de också kan sätta sig i säkerhet.

Larma
Larma räddningstjänsten genom att ringa larmnumret 112. Ge snabb information om vad som hänt, var det har hänt, varifrån du ringer och vem du är.

Släck
Om branden inte är alltför stor kan du försöka att själv släcka branden, men riskera inte din egen hälsa!