ekehjelmstorget siduvudbild

Administrativ förvaltning


Sedan den 1 juli 2015 är det Sveriges Bostadsrättscentrum (SBC) som sköter om föreningens löpande ekonomi. De skickar ut avgifter för tre månader i taget. Har du frågor angående hyresavier och månadsavgifter skall du kontakta SBC:s kundtjänst .

Hemsida:      www.sbc.se
epost: kundtjanst@sbc.se
Tel:                0771-722 722
Telefontid:    Vardagar kl 07.00-21.00